หนังสือใหม่รวมงานสีน้ำของอาจารย์กมล ทัศนาญชลี Under the Western/Eastern Sky Series by Kamol Tassananchalee

Under the Western Sky by Kamol Tassananchaleeหนังสือใหม่รวมงานสีน้ำของอาจารย์กมล ทัศนาญชลี พร้อมลายเซ็น มีจำนวนจำกัด มีจำหน่ายแล้ว หนังสือชื่อ Under the Western / Eastern Sky Series รวมภาพสีน้ำของอาจารย์กมลทั้งภาพในอเมริกาและเอเซียตั้งแต่ปี 1997-2012 หนังสือมี 226หน้า มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน

Under the Eastern Sky SeriesA new book, Under the Western/Eastern Sky Series, compilation of watercolour works (from 1997-2012) by Kamol Tassananchalee, Thailand’s National Artist, is now available. We have signed copies available in limited quantity!