FRITZ KAHN

FRITZ KAHN กายวิภาคของความคิดกับการเดินทางที่ยอดเยี่ยมเข้าสู่โลกของ Fritz Khan ผู้บุกเบิก infographics หนังสือที่มีภาพประกอบสวยงามเต็มไปด้วยรูปแบบของความคิด ภาพลักษณ์ทางกายวิภาคสรีรวิทยาที่บอกเล่าเรื่องราวและแฝงไปด้วยอารมณ์ขัน

10407767_1080520258629901_8521215814545543658_n