Man Meet Woman

11151037_1082748585073735_4827991706517198264_n

Man Meet Woman โดยศิลปินหญิง Yang Liu หนังสือเล่มเล็กปกผ้าสีชมพูสด มีภาพประกอบที่เรียบง่ายชวนเปิดอ่านด้านในคล้ายสัญลักษณ์แต่เมื่อเปิดอ่านจะ ทำให้หลายคนขบขันกับรูปลัญลักษณ์ที่เป็นตัวหนาเกี่ยวกับบทบาทความสัมพันธ์ และประสบการณ์ชายหญิงที่เปรียบเทียบ ได้ดีในความคิดของฝ่ายชายคิดแบบไหนฝ่ายหญิงคิดแบบไหน ค้นหาความแตกต่างทางพฤติกรรมและความคิดระหว่างชายหญิงได้ใน Man Meet Woman